Yaz gelip de beş ayları doğunca
Kıvrım kıvrım gider yolu yaylanın
Lalesi sünbülü boynun eğişin
Rayihası tatlı gülü yaylanın

Aktı pınarları suyu çağlıyor
İnim inim güzelleri ağlıyor
Çıkmış anası da seyran eyliyor
Anası sürgüne gitti yaylanın

Engininden yükseğine çıkılmaz
Kaplan girse meşelerin sökülmez
Kumaş yüklü tor taylağın çekilmez
Evleri sürgüne gitti yaylanın

Eşeli de Karac’oğlan eşeli
Altı yıl oldu sevdana düşeli
Üstü bozuk topraklı kaplan meşeli
Güzeli sürgüne gitti yaylanın

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.173-174

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan