Yaz günleri çayır çimen üstünde
Seken dilber beni mecnun eyledi
Üsküfün aldırmış balaban geldi
Bakan dilber beni mecnun eyledi

Ben gül almam tellerini eğmesin
Kelp rakibler de ana değmesin
Ak göğsün üstüne gümüş düğmesin
Diken dilber beni mecnun eyledi

Yanıl almam eğip durur dalını
Hak nasib eylesin dersem gülünü
Siyah zülfün mah yüzüne telini
Döken dilber beni mecnun eyledi

Deniz kenarında biter kumları
Gök yüzünde uçar yar turnaları
Şu ala göze siyah sürmeleri
Çeken dilber beni mecnun eyledi

Karac’oğlan her sözleri bal gibi
Geydiğin başına vala al gibi
Sevdiğim kara kaşlı gonca gül gibi
Kokan dilber beni mecnun eyledi

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.92-93

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan