Yüce dağların başında
Birim birim duman şimdi
Sevişmesi hoştur amma
Ayrılması yaman şimdi

Neler ettin behey felek
Behey yeşil donlu melek
Hasretinden oldum helek
Dardır başa cihan şimdi

Gülün çevresi har m’ola
İşim de ah-u zar m’ola
Acap bizi anar m’ola
O kaşları keman şimdi

Ben yavruyu tanır idim
Yoluna can verir idim
Bir görmesem ölür idim
Gör nişledi zaman şimdi

Karac’oğlan yare vardım
Açılan güllerin derdim
Gelmekliğe ıkrar verdim
Sözüm oldu yalan şimdi

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.287-288

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan