Yüceden mi geldin sen seher yeli
Daha dostum kapılarda gezer mi
Solmuş derler gün benzinin iziğin
Daha dostum eskisinden güzel mi

O ne dedi sen ne dedin varıncak
Oğlan aşık mısın dedi görüncek
El kaşurup divanına duruncak
Daha dostum eskisinden güzel mi

Kolda götürürüm yavru baz gibi
Yüzerim göllerde tombul kaz gibi
Bahçende açılan top nerkis gibi
Toplar toplar dost zülfüne dizer mi

Karac’oğlan gider kendi yoluna
Çiğ ibrişim pek yakışır beline
Divitin kalemin almış eline
O dost bizi defterine yazar mı

Karacaoğlan

Türkünün kaynaktaki halidir. Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.97

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan