Yunmuş arınmış Aynanoz gölünde
Işılaşır gider siyah telleri
Geyinmiş kuşanmış ne hub salınır
Kemer sıkdırmış ince belleri

Aşağından beri Tıdık deresi
Saklı durur bu sinenin yaresi
Türkmen kızı bizlen açtı arası
Yeşil ile dolu Sacur gölleri

Tığlaşmış gamzesi kar eden cana
Benim yarim benzer hörü gılmana
Şu Antep ilinde serv-i zamana
Orda eser bad-ı saba yelleri

Suboğaz köyünden ettik bir sökün
Arkan koca duttur sen seni sakın
Araban ilinden bir çiçek sokun
Çok olur onların gonca gülleri

Gel benim karşımda salın bir zaman
Bizi mecnun etti bir kaşı keman
Hısnımansur derler ol Adıyaman
Oradan şindik geçti güzelleri

Çit eyle çimende yaylanı yayla
Bizi yaradanın fermanı böyle
Seher vaktı kalkıp bir hoşça söyle
Anar m’ola Karac’oğlan dilleri

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.106-107

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan