Zevkim artar gelir gönlümün şanı
Sevdiğim benimle olduğu zaman
Defeder giderir gönlümün gamın
Yar gelip yanımda güldüğü zaman

Söyledikçe lezzet verir sözünde
Dün-ü gün hayali iki gözümde
Hüda emri ile o mah yüzünde
Ak güller açılır güldüğü zaman

Aşkın ataşı bu sinemi deler
Divane gönlümü gahi şad eyler
Sanırım vücudum cennette gezer
Yarimi koynuma aldığım zaman

Karac’oğlan der ki vücudum yandı
Asılzade aslı huridir kendi
Sandım ki gökten de bir melek indi
Kolların boynuma sardığı zaman

Karacaoğlan

Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.161-162

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan