Güzeller seyrana çıkmış
İlle mavili mavili
Al giyen kınalar yakmış
İlle mavili mavili

Gam gasavet oldu karım
Sevda benim öz diyarım
Al giyende yok kararım
İlle mavili maili

Kimisi pınar başında
Kimisi yolun dışında
Al giyen on beş yaşında
İlle mavili mavili

Kimi zülfün tarar gezer
Kimisi badeler süzer
Kimi ördek gölde yüzer
İlle mavili mavili

Kimi telden almış nişan
Kimi dert ile perişan
Kiminin benleri ruşen
İlle mavili mavili

Kimi insan kimi melek
Vefasızmış çarkı felek
Al giyen diliyor dilek
İlle mavili mavili

Kimisi salınır gezer
Kimisi inciler dizer
Al giyen bağrımı ezer
İlle mavili mavili

Kimi uzun ince bellim
Mah yüzünde çifte benlim
Al giyeni ister gönlüm
İlle mavili mavili

Sevilmenin nazı budur
Gül cemali olmuş bedir
Aşıklığa çare nedir
İlle mavili mavili

Kimi şeker şerbet ezer
Kimisi tülbentten süzer
Kimi inci mercan düzer
İlle mavili mavili

Kimisi odun devşirir
Kimisi kahve pişirir
Al giyen aklın şaşırır
İlle mavili mavili

Köroğlu eydür n’olacak
Taktir yerini bulacak
Al giyen kaldı kalacak
İlle mavili mavili

Köroğlu

Köroğlu’nun bu türküsü, Ferman Baba kaynaklıdır. 1989 – 1990 yıllarında Allı Turna dergisinde Köroğlu özel sayısında yayımlanmıştır.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan