İninden kalkmış bir aslan
Gelir haylayı haylayı
Buluttan doğmuş ay gibi
Gelir parlayı parlayı

İşte Ayvaz hey
Yiğit Ayvaz hey
Yavrum Ayvaz hey
Canım Ayvaz hey

Gördün mü Döne Ayvaz’ı
Sim bilekli o zorbazı
Çıplatmış Karakaytaz’ı
Gelir zorlayı zorlayı

İşte Ayvaz hey
Yiğit Ayvaz hey
Yavrum Ayvaz hey
Canım Ayvaz hey

Hani onlar hani bunlar
Kafeste beslenen canlar
Ağ gövdede kızıl kanlar
Akar şarlayı şarlayı

İşte Ayvaz hey
Yiğit Ayvaz hey
Yavrum Ayvaz hey
Canım Ayvaz hey

Kaladan kalaya gürz atılır
Yiğit yiğide katılır
Ay batar güneş tutulur
Karğı parlayı parlayı

İşte Ayvaz hey
Yiğit Ayvaz hey
Yavrum Ayvaz hey
Canım Ayvaz hey

Köroğlu’m bilir zatını
Eder yiğidin matını
Kötü altından atını
Verir ağlayı ağlayı

İşte Ayvaz hey
Yiğit Ayvaz hey
Yavrum Ayvaz hey
Canım Ayvaz hey

Köroğlu
Erciş

Van, Erciş’e aittir. 1942 yılında Ferruh Arsunar tarafından derlenmiştir. Karakaytaz, at ismi; Matını, medhini anlamlarındadır. Anadolu Halk Türkülerinden Örnekler I, Ferruh Arsunar, CHP Halkevleri Yayımları, Milli Kültür Araştırmaları IV, Ankara, 1947

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan