Zincirimi kırdın Koç Demirci’oğlu
Yiğide binmeye Kırat gerekli
Elinde kılıcı başı ak tuğlu
Meydana inmeye Kırat gerekli

Kanatlanır düşmanları görünce
Yerler titrer meydanları dövünce
Göklere şahlanıp alay durunca
Sınar düşman bana Kırat gerekli

Üstüne binince salar kuyruğu
Uçanı kaçanı kavrar soluğu
Düzdür ona dağlar dere oyuğu
Şimdi bize burda Kırat gerekli

Taylıktan büyüttüm bilirim onu
Beni her beladan koruduğunu
Onunla bozarım bütün oyunu
Burda yol almaya Kırat gerekli

Uğurludur dostlar görsün yüzünü
Muştuluk vermiştir babam gözünü
Köroğlu söyledi en son baba sözünü
Şimdi bize bunda Kırat gerekli

Köroğlu

Oktay Mert, Köroğlu – Bütün Şiirleri, Gözlem Yayınları – 1997, s.194

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan