Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende
Toplar menzili döğende
Şeşber kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Top atılır kal’asından
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir

***

Cahit Öztelli “Evlerinin Önü” adlı araştırmasında
eseri şu şekilde aktarmaktadır (s.670, sayı 3)

Mert gelende namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı meydan açar
Meydan gümbür gümbürlenir

Ok ile menzil dövende
Namert boynunu eğende
Kılıç kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Top atılır kalasından
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasından
Dağlar gümbür gümbürlenir

***

Halk Şiirinden Seçmeler – 100 Temel Eser adlı
kitapta metin şu şekilde aktarılıyor
(Bilge Kültür Sanat, Yayın No: 186, sayfa 125)

Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini övende
Oklar menzili dövende
Kılıç kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kalasından
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasından
Dağlar gümbür gümbürlenir

***

Vasfi Mahir Kocatürk, Saz Şiiri Antolojisi
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır
Ayyıldız Matbaası, Ankara – 1963, s.44

Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir
Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir

Yiğit kendini öğende
Oklar menzili döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir

Ok atılır kalesinden
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir

Köroğlu

Koçaklama. Köroğlu mahlaslı bu türkünün benzeri Kars yöresinden Aşık Cevlani tarafından derlenmiştir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan