Benden selam olsun Kiziroğlu’na
Gelsin konuşalım seyran yerinde
Öğüt versem öğüdümü almıyor
Çıksın döğüşelim meydan yerinde

El vurmasın koç yiğidin malına
Kıymayasın düşkününe sağına
Güvenirsen bileğine koluna
Kılıç kından çıksın meydan yerinde

Hay edende haya gider dediler
Huy edende huya gider dediler
Köroğlu’nu cana kıyar dediler
Yiğit belli olur meydan yerinde

Kır küheylan altımızda kişnesin
Koç Köroğlu Kırşehri’nde kışlasın
Kiziroğlu el’amana başlasın
Hasım arar koçlar meydan yerinde

Köroğlu der burda kavga kuralım
Gel dur şu meydana seni görelim
Kelleler keselim gövde yaralım
Kır at al kan olsun meydan yerinde

Köroğlu

Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.30-31; Vakıa ve Destan, Yap. 6.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan