Tan yeri atanda şafak sökende
Düşmanın üstüne hörelenmeli
Düşman kalkan alıp kılıç çekende
Yiğit on beş yerden yaralanmalı

Haber aldım ihvanından kulundan
Doyum olduk akçasından pulundan
Hey ağalar akan kanın alından
Altımızda kırat kınalanmalı

Köroğlu der Mirza gele han gele
Ben isterim günde bin tufan gele
Derelerden oluk oluk kan gele
Sele düşüp gövde kürelenmeli

Köroğlu

Ömer Yağcı – Köroğlu, Yaşamı ve Bütün Şiirleri, Gün Yayınları İstanbul, 1996, s.249’dan aktarılmıştır.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan