Bizden selam olsun Ali oğluna
Koyduğu yerlerde durmayor talib
Her kişi başına bir sürek sürer
Rehberin buyruğun tutmayor talib

Avrat er sözü tutmayor seyrini
Faş ettiler erenlerin sırrını
Hangi bir kitapta gördün yerini
Tariksiz tercüman biliyor talib

İçeri girer güzel Hak’tır dersin
Dışarı çıkar ikrarı yok dersin
Senden gayrı halifeler çok dersin
Verdiği ikrardan dönüyor talib

Haberin aldım ben bir nebaşiden
Pazarlık görmemiş pazarbaşıdan
Sen hiç korkmaz mısın ulu kişiden
Artık alıp eksik satıyor talib

Pir Sultan’ım Abdal eydür ne çare
Talib boynun eğüp durmayor dara
Sonuklar sarılıp onulmaz yara
Görüp ne dert ile ölüyor talib

Pir Sultan Abdal

Ali oğlu, İran Şah’ı İsmail’dir. Sürek sürmek, yol tutmak; Sonuk, ilaç merhemdir. Bu nefes ve benzerleri müritlerden şikayet etmektedir. Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli – Özgür Yayınları, Onuncu Basım, Ağustos 2004, s.73

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan