Çıkıp yerden göğe bina kuranlar
Ali ile Muhammed’in aşkına
Gökte melekler secdeye vardılar
Ali ile Muhammed’in aşkına

Şeytanı sürdüler faş eylediler
Yezid’in kalbini taş eylediler
Kırklar bu avazı guş eylediler
Ali ile Muhammed’in aşkına

Ali ile Muhammed kurdu bu yolu
Mümine saçıldı tarikat gülü
Bir ulu dergahtır sürelim demi
Ali ile Muhammed’in aşkına

Muhammed Ali’nin cemine vardı
Kırklar yeşil geydi kıyama durdu
Doksan bin erenler semaa girdi
Ali ile Muhammed’in aşkına

Pir Sultan’ım hatmeyledi kelamı
Evvel Cebrail getirdi selamı
Bir içim su veren mahrum kala mı
Ali ile Muhammed’in aşkına

Pir Sultan Abdal

Vahit Dede defterinden. Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli – Özgür Yayınları, Onuncu Basım, Ağustos 2004, s.81

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan