Ilgıt ılgıt esen seher yelleri
Yare selam edin Urum erleri
Bize peyik geldi şah bülbülleri
Açılın kapılar şaha gidelim

Uzaktır yolumuz pastır gümandır
Bizi böyle kılan ahdü zamandır
Zincir boynum sıktı halim yamandır
Açılın kapılar şaha gidelim

Gönül çıkmak ister Şah’ın köşküne
Can boyanmak ister Ali müşküne
Pirim Ali on iki imam aşkına
Açılın kapılar şaha gidelim

Söyle Pir Sultan’ın yanıp tütüyor
Aşk hançeri ol sineme batıyor
Gönlüm dosta gülbank çekiyor
Açılın kapılar şaha gidelim

Pir Sultan Abdal

İbrahim Aslanoğlu – Pir Sultan Abdallar, s.130

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan