Türbesin üstünü nakşeylediler
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Seni dört köşeye baş eylediler

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Muhammet Ali’nin çeşm-i çırağı
Erenler bağının bir gülü bağı
Ciğerler paresi gönül durağı

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Akan sular gibi akasım gelmez
Şehrine girersem çıkasım gelmez
Cahilin yüzüne bakasım gelmez

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Senin aşıkların yanar yakılır
On’ ki İmam katarına katılır
Bunda münkirlere lanet okulur

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Pir Sultan’ım eydür erenler nerde
Çalısız kayasız bir sahra yerde
Kerbela çölünde kandilde nurda

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

***

Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır.
Özgür Yayınları, Onuncu Basım,
Ağustos – 2004, s.121-122

Türbesin üstünü nakş eylediler
Aşık olan canı şaz eylediler
Seni dört köşeye baş eylediler
Gel dinim imanım İmam Hüseyin

Akan sular gibi akasım gelmez
Şehrine girersem çıkasım gelmez
Yezid’in yüzüne bakasım gelmez
Gel dinim imanım İmam Hüseyin

Senin abdalların yanar yakılır
Katarımız On İki İmama katılır
Bunda Yezit’lere lanet okunur
Gel dinim imanım İmam Hüseyin

İmam Hüseyin’in yolları bağlı
Aşık olanların ciğeri dağlı
Hazret-i Ali’nin sevgili oğlu
Gel dinim imanım İmam Hüseyin

Senin aşıkların semaın dutar
Kadir geceleri şem’alar yanar
Mezhebim İmam Cafer’e uyar
Gel dinim imanım İmam Hüseyin

Pir Sultan’ım eydür erenler nerde
Çalısız kayasız bir sahra yerde
Kerbela çölünde kandilde nurda
Gel dinim imanım İmam Hüseyin

Pir Sultan Abdal

Kırklareli yöresinden Vahit Dede tarafından arşivlere aktarılıp notalanan deyiş başka yörelerde de söylenmektedir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan