İşitip avazın ben de varayım
Eylen uçup gitme kona dur bülbül
Senin aşkın benim kalbim evini
Vücudum şehrini donadur bülbül

Bülbülün donları sarı gazelden
Gözünün sürmesi yeğdir ezelden
Bülbül güle aşık olmuş ezelden
Hardan mı gülden mi yanadır bülbül

Sultan ider irahmetli kuluna
Tabip gerek derde derman bulana
Benlik ile konma gülün dalına
Harı vardır pençeni kanadır bülbül

Pir Sultan dilinden gevherler saçar
Her kişi boyunca libasın biçer
Geçer bu güzellik eyyamı geçer
Bu dünyanın sonu fenadır bülbül

Pir Sultan Abdal

İbrahim Aslanoğlu’nun, Pir Sultan Abdallar kitabında Pir Sultan tapşırmasıyla yayınlanan halidir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan