Kerbela çölüne bir koyun geldi
Duyunca Muhammed Ali ağladı
Koyunun feryadı bağrımı deldi
Yürekteki yaralarım ağladı

Koyun yere koydu nazlı dizlerin
Dinleyelim şeker gibi sözlerin
Kıbleye döndürmüş kara gözlerin
Koyunun sesi yüreğim dağladı

Muhammed koyunun aslın aradı
Koyun dara geçti hoş nazar kıldı
Kuzu kurban olmaz ya niçin oldu
Fatma Ana’nın gözyaşları çağladı

Koyun der ki benim kuzum aldılar
Beni hasret ateşine saldılar
Cebrail Mikail bile geldiler
Selman imamların belin bağladı

Muhammed koyunun aslını sordu
Kuzum dedi koyun ayak diredi
Naci derler bir güruh türedi
Zülfikar kınından çıktı zağladı

Koyun der ki kuzum hasların hası
Nuh felekten öte gelirdi sesi
Yarın mahşar günü kılam davası
Deyince Muhammed Ali ağladı

Pir Sultan’ım firkat bağrımı deldi
Ali Fatıma zülfikar geldi
Kuzu kurban olmaz ya niçin oldu
Kırklar da hü deyip özün birledi

Pir Sultan Abdal

Ağlaş. Trakya Bölgesinin Tasavvufî Halk Müziği, Hüseyin Yaltırık, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan