Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey

Allahın seversen katip böyle yaz
Dünü gün ol şaha eylerim niyaz
Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey

Sivas ellerinde zilim çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Dosttan ayrılmışım bağrım delinir
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey

Münafığın her dediği oluyor
Gül benzimiz sararıp da soluyor
Gidi Mervan şad olup da gülüyor
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey

Pir Sultan Abdal’ım ey Hızır Paşa
Gör ki neler gelir sağ olan başa
Hasret koydun bizi kavim kardaşa
Katip arzuhalim şaha böyle yaz
Güzelim ey güzelim ey güzellim ey

***

Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır.
Özgür Yayınları, Onuncu Basım,
Ağustos – 2004, s.18

Kul olayım kalem tutan eline
Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin diline
Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Allahı seversen katip böyle yaz
Dünü gün ol Şah’a eylerim niyaz
Umarım yıkılsın kanlı Sivas
Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Sivas illerinde zilim çalınır
Çamlı Beller bölük bölük bölünür
Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir
Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Münafıkın her dediği oluyor
Gül benzimiz sararuban soluyor
Gidi Mervan şad oluban gülüyor
Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Pir Sultan Abdal’ım hey Hızır Paşa
Gör ki neler gelir sağ olan başa
Hasret koydu bizi kavım kardaşa
Katip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Pir Sultan Abdal

Şarkışla yöresinden Aşık Veysel kaynaklı olarak aktarılan bu türkünün, TRT Arşivinde yalnızca birinci ve üçüncü dörtlüğü yer alıyor. Ayrıca üçüncü dörtlüğün ilk dizesi Sivas ellerinde sazım çalınır olarak aktarılıyor. Rept. No: 1735

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan