Hu dedim çağırdım gerçek erlere
Pirim var neyleyim dünya malını
Çünkü varacağım kara yerlerdir
Ölüm var neyleyim dünya malını

Hazret-i Ali’yi gördüm batında
Zülfikar elinde Düldül altında
Erenler yanında pirler katında
Malım var neyleyim dünya varını

Gönlümü gönderdim din-ü devlete
Gökten kısmet yağıp kullar üleşe
Pirim Ali ile Hacı Bektaş’a
Alim var neyleyim dünya malını

Gönlümü gönderdim ede gele hak
Gönül gönül ile Hakk’ı bulacak
Hakk’ın divanına doğru varacak
Yolum var neyleyim dünya malını

Pir Sultan Abdal’ım biçare fakir
Dinimiz imanımız (…) okur
Muhammed Ali’nin alnında balkır
Nurum var neyleyim dünya malını

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli – Özgür Yayınları, Onuncu Basım, Ağustos 2004, s.251

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

Bir cevap yazın