Öz(ü)mü zulmete salmanam
Allah bir Muhammed Ali
Ben gayrı nesne bilmezsem
Allah bir Muhammed Ali

İki şahin bir yuvada
İşler muallak havada
Dağda denizde ovada
Allah bir Muhammed Ali

İki bülbül durmuş öter
Yükün açmış cevher satar
Pak gönülde mekan tutar
Allah bir Muhammed Ali

Anlardır kılavuz leşker
Daim Hak yolunda işler
Ol Yediler Kırklar Üçler
Allah bir Muhammed Ali

Anlar birdir bir oluptur
Hak içinde sır oluptur
Tecellide nur oluptur
Allah bir Muhammed Ali

Pir Sultan’ım Haydar sırdır
Sırra saraydan serverdir
Ayda nurdur günde nurdur
Allah bir Muhammed Ali

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli – Özgür Yayınları, Onuncu Basım, Ağustos 2004, s.89-90

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan