Sabahtan cemalin seyran eyledim
Eyledin gönlümü perişan dilber
Hayli demdir gezdim gurbeti elleri
Kimseler halimden sormadı dilber

Sensiz garip gönlüm karar eylemez
Eser bad-ı sabah zilfin ırganmaz
Sen gidersen dertli gönlüm eğlenmez
Dedim ver belgüzar telinden dilber

Gamzeyi zilfin mis gibi kokar
Yarelerim göz göz hışmınan bakar
Cemalin görenler cenneti neyler
Sandım güneş doğmuş yüzünden dilber

Sen irfan kuşusun gider gelmezsin
Gelir biz de baki mihman kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Kim seni uçurdu yuvandan dilber

Abdal Pir Sultan’ım cemalin güzel
Katipler oturmuş vasfını yazar
Naiblerin saf saf olmuş yolunu gözler
Benim için kalma yolundan dilber

Pir Sultan Abdal

Malatya, Akçadağ, Bekiruşağı yöresinden İbrahim Erdem kaynak gösterilerek yayınlanmıştır. Nazmiye Coşkun Özgül tarafından derlenmiştir. Rept. No: 2854. Repertuardaki bu hali hatalarla doludur.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan