Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden dilber
Nice bir beklersin gurbet ellerde
Hiç bilen yok mudur halinden dilber

Tığ-i gamzelerin misk ü bu kokar
Yar ala gözlerin hışm ile bakar
Cemalin görenler cennete gider
Sandım güneş doğmuş yüzünden dilber

Kemhalar giyinip zünnar bağlanır
Eser bad-ı saba zülfün ırganır
Sen giden de deli gönül eğlenir
Bergüzar ver zülfün telinden dilber

Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Kim uçurdu seni gölünden dilber

Abdal Pir Sultan’ım cemalin güzel
Aradın bulmadın bir haber yazar
Nicesi derdinden divane gezer
Kalma benim için yolundan dilber

***

Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır.
Özgür Yayınları, Onuncu Basım,
Ağustos – 2004, s.220-221

Sabahtan cemalin seyran eyledim
Gönüller perişan elinden Turnam
Nice bir beklersin gurbet illerde
Hiç bilir yok mu halinden Turnam

Tiğ-i gamzelerin misk ile kokmaz
Yar ala gözlerin hışm ile bakmaz
Cemalin görene Cennet gerekmez
Güneş midir doğdu yüzünden Turnam

Kemhalar geyinip zünnar bağlanmaz
Eser seher yeli teli ırganmaz
Sen gidende deli gönül eğlenmez
Bergüzar ver zülfün telinden Turnam

Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murat almasın
Seni kim uçurdu gölünden Turnam

Abdal Pir Sultan’ım cemalin güzel
Aradın bulmadın bir hayır yazar
Şimdi senin ismin Cenneti gezer
Kalma bizim için yolundan Turnam

Pir Sultan Abdal

İbrahim Aslanoğlu’nun Pir Sultan Abdallar adlı kitabından aktarılmıştır (s.453). S.Nüzhet’te “Turnam” yerine “Sunam”dır.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan