Seyyah olup ayrı düştüm elimden
Bana da bir kanlı zalimden oldu
Kişi benlik ile düşer belaya
Bela çekmek bana dilimden oldu

Her ağacın kurdu özünden olur
Kişinin kemliği sözünden olur
El için ağlıyan gözünden olur
Ağlayan gözlerim selinden oldu

Pir Sultan Pirinin damenin tutar
Koç yiğit menzile gün olur yeter
Havada durnalar çığrışır öter
Öten telli durnam telinden oldu

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal’a ait olan bu türkü TRT Müzik Dairesi Yayınlarında yöre olarak Erzincan’a ait gözüküyor. 10.11.1973 tarihinde Aşık Daimi tarafından derlenmiştir. Rept. No: 900

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan