Yine dosttan haber geldi
Dalgalandı taştı gönül
Yar elinden kevser geldi
Derya gibi çoştu gönül

Kılavuzum Şah-ı Merdan
Çevresi dopdolu nurdan
Şunda bir hercayi dosttan
Neylersin vazgeçti gönül

Sır Ali’deki sır idi
Seyr edeni sever idi
Ben kulu da kemter idi
Pir aşkına düştü gönül

Açıldı bahçenin gülü
Öter içinde bülbülü
Dost elinden dolu dolu
Sarhoş oldu içti gönül

Pir Sultan’ım bir gün göçer
Er olan ikrarın güder
Ceset bunda seyran eder
Çün Hakk’a ulaştı gönül

***

Cahit Öztelli, Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri
adlı kitabında eseri şu şekilde aktarmaktadır.
Özgür Yayınları, Onuncu Basım,
Ağustos – 2004, s.276-277

Yine dosttan haber geldi
Dalgalandı coştu gönül
Bir doğru yol ele girdi
Katarlandı göçtü gönül

Kılavuzum Şah-ı Merdan
Çevresi dopdolu nurdan
Bunda bir hercayi dosttan
Neylersin vazgeçti gönül

Sır Ali’nin sırrı idi
Seyr edeni sever idi
Şunda bir avcı var idi
Vardı ağa düştü gönül

Açıldı bahçenin gülü
Öter içinde bülbülü
Dost elinden dolu dolu
Sarhoş oldu içti gönül

Pir Sultan’ım zülfü nider
Er olan ikrarın güder
Ceset bunda seyran eder
Çün Hakk’a ulaştı gönül

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal mahlaslı bu türkü, Çukurova yöresinden Pertev Naili Boratav kaynak gösterilerek yayınlanmıştır. İhsan Güvercin ve Kazım Birlik tarafından da değişik ezgilerde bestelendi. Kazım Birlik ek olarak üç ve dördüncü dörtlükleri söylemektedir.

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan