Yörü bire Çiçek dağı
Sende suna boylum kaldı
Hep kuşların dönüm çağı
Bülbülüm goncası soldu

Bakarım ki yar gelecek
Yareme merhem olacak
Mısır’a sultan olacak
Yusuf’u Kenan’ım geldi

Göllerde ötüşür turna
Sesi hayat verir cana
Ben ağlarım yana yana
Gözlerim yaş ile doldu

Dudu kumru bülbül sesli
Yardan ayrılmışam yaslı
On’iki imamların nesli
Bir sahip zamanım geldi

Pir Sultan’ım ne hal oldu
Dünya haldan hala kaldı
Tez seviştik tez ayrıldık
Ahir pişmanlığım kaldı

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan mahlaslı bu türkü, Şarkışla yöresinden Aşık Ali İzzet kaynak alınarak yayınlanmıştır. Ayrıca bazı kaynaklarda Dedemoğlu mahlasıyla verilmektedir. İbrahim Aslanoğlu, Pir Sultan Abdallar, s.420, Şiir No: 373

By Radyo Arguvan

Radyo Arguvan 2006 yılından beri aralıksız olarak yayın yapan ve Arguvan'ı ve Arguvan kültürünü tanıtmayı kendisine esas görev olarak gören Web Sitesidir. Radyo Arguvan adında anlaşılacağı üzere, Arguvan Türkülerinin yayınlandığı bir Radyo Sitesidir. Arguvan Türkülerinin yanında Halk Türküleri ve Özgürlük Türkülerinede yer vermektedir. Kültür ve Sanatta Halktan yana Tavır koymayı benimsemiştir.

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan