AŞURA VE GELENEĞİ// Muharrem ayının 11, gününden ayın sonuna kadar ‘’çeşitler karıştırılarak pişirilen tatlıdır.. Aşure; İsrail oğulları (Musa Peygamberin FİRAVUN’’nun şerrinden kurtulmaları nedeniyle gün ‘’batımından gün batımına kadar’’ 24 saat oruç tuttukları ve hububattan yapılmış bir tatlı ile oruç açtıkları kutlama günü olarak görülür.. Müslümanlıkta ağırlıklı olarak benimsenen görüşe göre, bu gelenek (İbrahim peygambere kadar götürülür ve NUH Peygamberin gemisinin karaya oturduğu gün yapılanlar esasa alınır ve kutsal sayılarak devam eder.. Nedir yapılanlar; geminin karaya oturduğunda gemide geriye kalan yenecek ‘’her ne varsa, bir yemek olsun diye’’ karıştırılarak pişirilir ve paylaşılır.. Geminin karaya oturması, toprakla buluşmanın sevinç ve heyecanıyla pişirilen tatlı geleneği ‘’Aşure’’ devam eder.. Bu gelenek İbrahim Peygamber döneminde o günün anısına uygulanmış ve günümüzde de uygulanmaktadır .. – NUH un: gemisinin karaya oturduğu – İBRAHİM in Ateşten kurtuluşu – YAKUP Peygamberin kuyudan çıkarılan oğlu Yusuf a kavuşması – YUNUS’ un balığın karnından sağ olarak çıkması, – Musa Peygambere : kızıl Denizin yol vermesi – İSA Peygamberin Çarmığa gerilişi – Gibi olayların aynı güne tesadüf etmesi, kitaplı dinlerde önemli sayılmasına yol açmıştır.. Haz: Hüseyin ve yanındaki yakınlarının susuzluğa mahkum edildiği ve şehit edildikleri ‘’KERBELA da’’ kendisi ve yakınları için başlatılan matem den sora, diğer kitaplı dinlerde olduğu gibi, o tufandan kurtulanların sevinç ve heyecanı paylalmak amacıyla gelenek sürmektedir.. O amaçla ‘’Çeşitlerle çoğaltıp tatlandırılarak konu komşularla paylaşılan tatlının adı da aşuredir.. Saygılarımla.

By Ali Rıza Uğurlu

isaköyü

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan