TARIM DA KOOPERETİFLEŞMEK VE ÖNEMİ

Birkaç defa önemine inandığım, kaleme alıp İNT aracılığıyla paylaşıp ve sık sık da, bazı sohbetlerde dile getirdiğim konuyu bir daha paylaşmak istedim…
KONU : İlçemiz ARGUVAN ve köy mahallelerinde, (tarımda
Kooperatifleşmek..)
Yöremizde kuru tarımla uğraşmanın fazla yararları görülmediği gibi, 1960 lar dan günümüze dek büyük çapta göçlerle yörenin boşaltıldığı gerçeği biliniyor olsa gerek.. N mi yapmalı?
Öncelikli olarak, konunun uzman kişiler tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle, kurulacak kooperatife arazilerin işletilmesi devri yapılarak, süregelen ilkel tek (arpa) ekip yağmur beklemenin yerine ,‘’daha rahat ve bol kazançlı yolları denenebilir..
-Örneğin, yöreye uygun ‘’aklıma gelenlerden’’ (Besicilik Arıcılık vs)
-Dahası, elde edilecek ürünlerin kooperatif eliyle pazarlamada ‘’aracı tefeci yerine’’ malın asıl değerine ‘’toplu Pazar aranacağı kanısı da akla yakın..
Ayrıca, arazide değişik ürünler elde etmede de, bilimsel teknik çalışmalar yapmak kooperatiflerin öncelikli olarak asıl görevleri olsa gerek..
Önerim ; Yörenin geleceği açısından, bu kısa açıklamaya çalıştığım ve düşünülmesi gereken konu, yörenin her kamu sorumlusu tarafından da, değerlendirilmesi ve çiftçilerle paylaşıp tartışılması ile yararlı bir sonuca varılacağına inanıyorum..

Saygılarımla..

By Ali Rıza Uğurlu

isaköyü

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan