ZEKAİ BABA NIN O KAVME SORUSU//

Gurretil aynında habüllah ol şahı serveri
Gavmi süfyan gast ediben cem oldunuz bir yere
Nice laik gördünüz ol cismi pakı hançere
Hürmet etmek öyle miydi Hazreti peygambere

Vacip iken hazreti imama biat ey lain
Kast ediben ahır emir ettiniz efsadi din
Fitne olup inkar edip sakavet oldunuz hain
Hürmet etmek öyle miydi Hazreti Peygambere

Katli evladı resul hakkında kıldınız kulü
Vermediniz mazlum ve masumlara bir katre su
Biz Muhammed ümmetiyiz dediniz ey kararu
Hürmet etmek öyle miydi Hazreti Peygambere

Hangi dinde görülmüştü katli evladı resul
Hangi kanun adalette yazar böyle bir usul
Hakka biat etmediniz gayrı na hakkı ettiniz kabul
Hürmet etmek böyle miydi Hazreti Muhammed e

Hanedanı ehlibeyti alıp Şam a gittiniz
Çeşmi dirhem gözü yaşlı cümlesin incittiniz
Hiç bir milletin etmediğin siz ettiniz
Hürmet etmek öyle miydi Hazreti Peygambere

Sürdünüz hasbi fesadı Kerbela meydanına
Koydunuz satranca matem Şah Hüseynin canına
Şimir melun çekti tığı Şahımın gerdanına
Hürmet etmek öyle miydi Hazreti Muhammed e

Ey vefasız gavum binayı şehri viran ettiniz
Kerbela meydanını zulm ile al kan ettiniz
Nice sabr etsin ZEKAİ dünyayı zindan ettiniz
Hürmek etmek öyle miydi Hazreti Muhammed e
Hem ciğer paresi züra nuri çeşmi Haydar a

Soruyoruz, ‘’Emevi gavmi ve taraftarlarına
Öyle miydi hürmet etmek Hz. Muhammed ve
emaneti Ehlibeytine..?

Saygılarımla..

By Ali Rıza Uğurlu

isaköyü

  • https://radyo1.radyo-dinle.tc:7041
  • Radyo Arguvan